22 desembre, 2019
Sala Stroika, Manresa
Time: 12:00
Venue: Dintríssim.live
Address: Av. dels Dolors, 17

Us volem a tots Dintríssim de la Stroika a Manresa, serà espectacular!

Per a poder entrar a la sala, els menors de 16 han de dur aquesta autorització.